fbpx

ผู้ให้ บริการอีคอมเมิร์ซ ในประเทศไทย

ผู้ช่วยวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และออกแบบสื่อจากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สำหรับธุรกิจหรือร้านค้าออนไลน์

SILKEN Asia เป็นผู้ให้ บริการอีคอมเมิร์ซ ในประเทศไทย พารท์เนอร์กับบริษัทชั้นนำในประเทศ รวมถึงต่างประเทศ เพื่อช่วยในการสร้าง และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผ่านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการจัดการในการตลาดแบบดิจิตอล

เป้าหมายของ SILKEN Asia คือ การสร้างความเป็นไปได้ในการพัฒนาแบรนด์ ร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายต่างๆ เข้าไปสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซแบบก้าวกระโดด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าออนไลน์ เป็นที่จดจำ และสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ

บริษัทใหญ่ของเราคือ MOST 2414 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นที่ปรึกษาและให้บริการคำแนะนำในการทำการตลาดแบบดิจิตอล

e-commerce enabler thailand silken asia most 2414

บริการ

ลูกค้าที่เราร่วมงานด้วยอย่างภาคภูมิใจ

Silken Asia aims to work with brands, retailers and distributors. We are proud to have worked with great brands, as their eCommerce parter. They are in good company: check out here more case studies of MOST 2414, the digital team behind Silken Asia.
splat thailand e-commerce
dch auriga

คู่ ค้า

Silken Asia helps clients to activate digital transformation for e-commerce business. We define strategy and operations for online shopping experiences in Thailand. We design and manage shops on marketplaces, on clients' proprietary platforms and social media channels.
lazada logo silken asia
shopee logo silken asia
TikTok Shop
most2414